“Het is te gek om los te lopen”

Welkom 06 211 64 905
© HondenUitlaatService “Marian” 2024       
KvK nummer: 61952710
marian eitens
Hondenuitlaatservice “Marian”
Iets voor u, bel:  06 211 64 905     of mail naar:  info@husmarian.nl
Klachtenprocedure van Hondenuitlaatservice “Marian” Zoals   in   mijn   visie   al   staat   omschreven   willen   we   staan   voor   een   betrouwbaar,   transparante   en betrokken   dienstverlening.   Desondanks   kunnen   er   onverwachte   dingen   gebeuren   waar   fouten op   de   loer   liggen. Als   u   er   van   overtuigt   bent   dat   er   in   uw   geval   fouten   zijn   gemaakt,   stellen   we het   zeer   op   prijs   dat   u   ons   hierover   informeert.   We   willen   van   fouten   ook   leren   en   zullen   onze fouten   en   de   gevolgen   daarvan   altijd   proberen   op   te   lossen   en   waar   zo   nodig   onze   werkwijze hierop aanpassen. Wat te doen? In    mijn    missie    staat    omschreven    dat    ik    streef    naar    een    service    die    goed    aansluit    bij    de gevraagde   en      verantwoordelijke   zorg   die   de   eigenaar   en   hun   huisdieren   mogen   verwachten. Dit   betekent   dat   we   niet   blij   worden   van   ontevreden   honden/huisdiereneigenaren   en   proberen er   alles   aan   te   doen   om   dit   te   voorkomen.   Mocht   er   toch   nog   iets   zijn   waar   u   niet   tevreden   over bent,   dan   horen   we   dat   graag   van   u.   Bespreek   uw   ontevredenheid   liefst   in   een   persoonlijk gesprek   met   de   eigenaar   van   de   hondenuitlaatservice.   Vaak   kan   een   eenvoudige   oplossing   al leiden naar een positief resultaat en dat is wel ons streven! En als we er niet uit komen? Komen   we   in   een   persoonlijk   gesprek   niet   tot   het   gewenste   resultaat   en   u   bent   nog   steeds ontevreden,   dan   kunt   u   een   officiële   klacht   in   een   brief/email   omschrijven   en   sturen   naar klacht@husmarian.nl  ter attentie van Marian Eitens. In de omschrijving graag het volgende benoemen: Uw naam (graag volledige voor- en achternaam) Naam van uw hond Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Omschrijving klacht: (probeer uw klacht zo concreet mogelijk te omschrijven, Bijvoorbeeld door namen en data te noteren) Gewenste oplossing/reactie (heeft u een voorstel voor eventuele oplossing of reactie?) Zodra   wij   over   deze   gegevens   beschikken   gaan   wij   met   uw   klacht   aan   de   slag.   Wij   streven ernaar   uiterlijk   binnen   2   weken   na   ontvangst   van   een   klacht   inhoudelijk   te   reageren;   indien   dit niet   lukt   wordt   u   ingelicht   over   de   reden   van   het   uitstel,   en   wordt   een   schatting   gegeven   binnen welke   termijn   er   wel   een   reactie   kan   komen.   Het   kan   zijn   dat   u   gevraagd   wordt   een   nadere schriftelijke   toelichting   op   de   klacht   te   geven.   Klachten   inclusief   opvolgende   correspondentie en besluit worden bewaard gedurende 2 jaar. Ter afsluiting Zoals   u   in   bovenstaande   hebt   kunnen   lezen   doen   we   er   alles   aan   om   uw   onvrede/klacht   op   een voor u bevredigende manier op te lossen.
schnauzer Beagle sint bernard brak stabij veedrijver honden uitlaten