“Het is te gek om los te lopen”

honden uitlaten
Welkom
06 211 64 905
© HondenUitlaatService “Marian” 2023
KvK nummer: 61952710
marian eitens
Hondenuitlaatservice “Marian”
Iets voor u, bel: 06 211 64 905 of mail naar: info@husmarian.nl
Overeenkomst
Overeenkomst HondenUitlaatService “Marian” Hierbij verklaart opdrachtgever te zijn overeengekomen met de HondenUitlaatService “Marian” dat deze op afgesproken dagen zijn/haar hond(en) uitlaat. Opdrachtgever heeft de algemene voorwaarden en de pricacyverklaring van HondenUitlaatService “Marian” ontvangen en gelezen en gaat hiermee akkoord. Indien HondenUitlaatService “Marian” een huissleutel van de opdrachtgever heeft ontvangen is er een sleutelcontract door beide ondertekend. Van het sleutelcontract en de overeenkomst hebben HondenUitlaatService “Marian” en opdrachtgever beide een getekend exemplaar. Getekend te: Datum: Naam opdrachtgever: Naam opdrachtnemer: Hondenuitlaatservice “Marian” (contactpersoon: Marian Eitens) Handtekening opdrachtgever Handtekening opdrachtnemer ………………………………… ………………..…………..……
schnauzer
Beagle
sint bernard
brak
stabij
veedrijver