“Het is te gek om los te lopen”

Welkom
© HondenUitlaatService “Marian” 2023
KvK nummer: 61952710
marian eitens
Hondenuitlaatservice “Marian”
Iets voor u, bel: 06 211 64 905 of mail naar: info@husmarian.nl
Klachtenprocedure van Hondenuitlaatservice “Marian” Zoals in mijn visie al staat omschreven willen we staan voor een betrouwbaar, transparante en betrokken dienstverlening. Desondanks kunnen er onverwachte dingen gebeuren waar fouten op de loer liggen. Als u er van overtuigt bent dat er in uw geval fouten zijn gemaakt, stellen we het zeer op prijs dat u ons hierover informeert. We willen van fouten ook leren en zullen onze fouten en de gevolgen daarvan altijd proberen op te lossen en waar zo nodig onze werkwijze hierop aanpassen. Wat te doen? In mijn missie staat omschreven dat ik streef naar een service die goed aansluit bij de gevraagde en verantwoordelijke zorg die de eigenaar en hun huisdieren mogen verwachten. Dit betekent dat we niet blij worden van ontevreden honden/huisdiereneigenaren en proberen er alles aan te doen om dit te voorkomen. Mocht er toch nog iets zijn waar u niet tevreden over bent, dan horen we dat graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek met de eigenaar van de hondenuitlaatservice. Vaak kan een eenvoudige oplossing al leiden naar een positief resultaat en dat is wel ons streven! En als we er niet uit komen? Komen we in een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat en u bent nog steeds ontevreden, dan kunt u een officiële klacht in een brief/email omschrijven en sturen naar klacht@husmarian.nl ter attentie van Marian Eitens. In de omschrijving graag het volgende benoemen: Uw naam (graag volledige voor- en achternaam) Naam van uw hond Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Omschrijving klacht: (probeer uw klacht zo concreet mogelijk te omschrijven, bijvoorbeeld door namen en data te noteren) Gewenste oplossing/reactie (heeft u een voorstel voor eventuele oplossing of reactie?) Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag. Wij streven ernaar uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven. Klachten inclusief opvolgende correspondentie en besluit worden bewaard gedurende 2 jaar. Ter afsluiting Zoals u in bovenstaande hebt kunnen lezen doen we er alles aan om uw onvrede/klacht op een voor u bevredigende manier op te lossen.
ü ü ü ü ü ü ü ü ü
schnauzer
Beagle
sint bernard
brak
stabij
veedrijver